Увид во избирачки список

Избирачки список

Електронска пошта за поднесување на барање за запишување, дополнување или бришење на податоците во Избирачкиот список: [email protected]

Обрасци за промена на податоци во ИС

Skip to content