Борис Кондарко

Boris Kondarko

Anëtar

Dita e lindjes: 20.08.1973, Shkup

Kombësia: Maqedonas

E-mail: [email protected]

Arsimi

1997

Jurist i diplomuar

Universiteti „Sh.Kirili dhe Metodi“ – Shkup, Fakultetin Juridik „Justiniani I“– Shkup

1999

Certifikatë për dhënien e provimit të jurisprudencës

Ministria e Drejtësisë – Shkup

Përvojë pune

1997 – 1999

Avokat praktikant

1998 – 2000

Zëvendës anëtar dha anëtar i KSHZ-së

2000 – 2002

Avokat

2002 – 2006

Deputet në Kuvendin e R. së Maqedonisë

2006 – 2008

Deputet në Kuvendin e R. së Maqedonisë

2009 – 2011

Avokat

2011 – 2013

Kryetar i KSHZ-së

2014 – 2018

Avokat

25 korrik 2018

Anëtar i Komisionit shtetëror të zgjedhjeve

Nјohja e gjuhëve

Gjuhë amtare

Gjuha maqedonase

Skip to content