EDUKIM – ZGJEDHJET LOKALE 2017

Video doracaku edukativ – Procedura për punën e këshillave zgjedhorë – Zgjedhjet lokale 2017

Video doracaku edukativ – Plotësimi i procesverbalit numër 16 – Zgjedhjet lokale 2017

Skip to content