Едукација – Локални избори 2017

Едукативен видео прирачник – Процедури за работа на Избирачките одбори – Локални избори 2017 година

Едукативен видео прирачник – Пополнување записник број 16 – Локални избори 2017 година

Skip to content