Po ngarkohet Veprimtari

« All Events

Media e shtypur dhe media elektronike (portalet e internetit), raporti për shërbimet e realizuara në shtojcë të faturës e cila duhet të përmbajë edhe një kopje të publikimeve në median e shtypur dhe median elektronike (portali i internetit) janë të obliguar t’ia dorëzojnë atë pjesëmarrësit në fushatën zgjedhore, dhe më pas dokumentacioni i plotë në KSHZ – rrethi i dytë

03/11/2021 - 00:00 | 23:59

Detaje

Data:
03/11/2021
Kohë:
00:00 | 23:59
Category:

Detaje

Data:
03/11/2021
Kohë:
00:00 | 23:59
Category:
Skip to content