Vllado Vasilevski

Udhëheqës sektori i TI-së

Datëlindja: 20.01.1958

Vendlindja: Pulë, Kroaci

Statuti bashkëshortor: i martuar, dy fëmijë

Arsimimi

Inzhinier i diplomuar i elektroteknikës

Përvojë pune

1989

APJ

1992

Mbrojtja territoriale e RM-së

1993

Ministria e mbrojtjes

1996

Ministria e arsimit dhe shkencës.

2005

Sekretariali i përgjithshëm i Qeverisë të RM-

2006

Komisioni shtetëror i zgjedhjeve

Njohja e gjuhëve të huaja

Gjuha angleze

Skip to content