Владо Васиљевски

Раководител на сектор за ИТ

Датум: 20.01.1958

Место на раѓање: Пула, Хрватска

Брачен статус: оженет, две деца

Образование

Дипломиран електротехнички инженер

Работно искуство

1989 година

ЈНА

1992 година

Територијална одбрана на РМ

1993 година

Министерство за одбрана

1996 година

Министерство за образование и наука

2005 година

Генерален секретаријат на Влада на РМ

2006 година

Државна изборна комисија

Познавање на странски јазик

Англиски

Skip to content