ZGJEDHJET E PARAKOHSHME PËR KRYETAR KOMUNE NË KOMUNËN E SHTIPIT DHE NË KOMUNËN E PLASNICËS 13.12.2020

Skip to content