Локални избори 2013

 1. Пресуди од Управен Суд – втор круг на Локални избори 2013-Долнени
 2. Приговори за втор круг за Локални избори 2013
 3. РОКОВНИК
 4. Опис на избирачки места Центар, Струга, Ѓорче Петров
 5. Пресуди од Управен Суд – втор круг на Локални избори 2013
 6. Приговори за втор круг за Локални избори 2013
 7. Решениa за прегласување
 8. Општини во кои на 07.04.2013 ќе има прегласување во одредени избирачки места
 9. Кандидати за градоначалници кои одат во втор круг
 10. Градоначалници избрани во прв круг одржан на 24.03.2013
 11. Одлуки Чаир
 12. Пресуди од Управен Суд
 13. Предлог уверение за избрани градоначалници и советници
 14. Приговори за прв круг за Локални избори 2013
 15. Утврдени листи на кандидати за градоначаници
 16. Објава на листи на кандидати за градоначалници и листи на кандидати за советници локални избори 2013 година
 17. Опис на избирачките места во Република Македонија
 18. Утврден редослед на листи на кандидати
 19. Информација во врска со заклучување на Избирачкиот список
 20. Програма за задолжителна едукација на општинските изборни комисии
 21. Потврди за утврдување на субјективитет
 22. Кодекс за набљудување на изборите и изборната постапка
 23. Правилник за реализација на средства за спроведување на избори
 24. Изјави
 25. Известувања
 26. Упатства
 27. Одлуки
 28. ОБРАСЦИ
 29. Пристигнати ценовници на медиуми до Државната изборна комисија
 30. Конечен финансиски извештај
 31. Втор финансиски извештај
 32. Прв финансиски извештај
 33. Пристигнати финансиски извештаи на медиуми до Државната изборна комисија

Skip to content