КОНТАКТ

Адреса: ул. Св. Кирил и Методиј бр. 54
Телефон: +389 02 3 244 744

Е-маил: [email protected]
www: https://sec.mk

Copyright © 2021 | State Election Commission

Веб страна е изработена во рамки на проектот „Поддршка на изборни реформи” на Швајцарската агенција за развој и соработка (СДЦ), имплементиран од ИФЕС. Искажаните ставови, мислења и содржини во овој производ не ги отсликуваат оние на донаторот, проектот или имплементаторите.