Предвремени парламентарни избори 2014

 1. Приговори за предвремени Парламентарни избори 2014
 2. Соопштение од ДИК во врска со Упатството за гласање на Претседателските и предвремените Парламентарни избори
 3. Укажувања од ДИК до ОИК во врска со Вториот круг Претседателски избори и предвремени Парламентарни избори 2014 година
 4. Појаснување од ДИК до ОИК за постапување со известувањата за гласање на болни и немоќни лица
 5. Број на избирачи по ИМ
 6. Посебни изводи по општини
 7. Финансиски извештај од политички партии за предвремени Парламентарни избори 2014 година
 8. Одлука за доделување на средства за транспортни транспортни трошоци на ОИК и ИО, за спроведување на избор за Претседател на РМ и Предвремени парламентарни избори 2014
 9. Решение за распишување на предвремени избори за пратеници во собранието на Република Македонија
 10. УТВРДЕН РЕДОСЛЕД НА ЛИСТИ НА КАНДИДАТИ НА ГЛАСАЧКОТО ЛИВЧЕ ЗА ИЗБОР НА ПРАТЕНИЦИ ВО СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
 11. Акредитирани набљудувачи
 12. Појаснувања
 13. Правилници
 14. Одлуки
 15. Телефонски Центар
 16. Упатства
 17. Известувања
 18. Едукација
 19. Решенија
 20. Пристигнати ценовници на медиуми до Државната изборна комисија
 21. Роковник за извршување на изборните дејствија за спроведување на предвремени изориза пратеници во Собранието на Република Македонија 6 март – 27 април 2014 година
 22. Обрасци
Skip to content