Претседателски избори 2014

 1. ПРАВИЛНИК За утврдување на начинот и постапката за избор на Генерален секретар на Државната изборна комисија
 2. Распоред за патување за изборите кои во дипломатско-конзуларните претставништва на РМ ќе се одржат на 26 април 2014 година
 3. Заклучок за објавување на конечните резултати од првиот круг на гласањето по листи на кандидат за Претседател на РМ одржан на 12 и 13 април 2014 година
 4. Број на гласачи по општини
 5. ОИК Телефони
 6. Заклучок во врска со поднесените барања за гласање на болни и немоќни лица
 7. Одлука за доделување на средства за транспортни транспортни трошоци на ОИК и ИО, за спроведување на избор за Претседател на РМ и Предвремени парламентарни избори 2014
 8. ПОСЕБЕН ИЗВОД ОД ИЗБИРАЧКИОТ СПИСОК ЗА ГЛАСАЊЕ ВО ДКП, ОДНОСНО КОНЗУЛАРНИ КАНЦЕЛАРИИ (Претседателски избори), полнолетство 12.04.2014 година, состојба 01.02.2014
 9. Финансиски извештаи на каднидати за претседател на Република Македонија
 10. Акредитирани набљудувачи
 11. Заклучоци
 12. Утврдена единствена листа на кандидат за Претседател на Република Македонија
 13. Опис на избирачките места во Република Македонија – претседателски избори 2014 година
 14. Телефонски Центар
 15. Решенија за формирање на ИО за спроведување на гласање во ДКП на Р. Македонија
 16. ПРЕГЛЕД на одобрени решенија по поднесени пријави за гласање во ДКП/Конзуларни канцеларии на седници на ДИК
 17. Решенија
 18. Известување за потребните прилози кон поднесената листа на кандидат за Претседател на Република Македонија (член 64 од Изборниот законик)
 19. Покана за првата работилница за општинските изборни комисии
 20. КОНТАКТ ЛИЦА ЗА КОМУНИКАЦИЈА СО ГРАЃАНИ ШТО ИМААТ ОДРЕДЕН ВИД И СТЕПЕН НА ПОПРЕЧЕНОСТ ВО ДРЖАВНАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
 21. Кодекс за набљудување на изборите и изборната постапка
 22. Појаснувања
 23. Правилници
 24. СООПШТЕНИЕ ЗА ЈАВЕН УВИД ЗА ПРЕТСЕДАТЕЛСКИТЕ ИЗБОРИ 2014 Г.
 25. Табела по општини за податоци од подрачните одделениа, канцеларии и општини
 26. Едукација
 27. Известувања
 28. Пристигнати ценовници на медиуми до Државната изборна комисија
 29. Одлуки
 30. Пријава за гласање за избор на претседател на Република Македонија во дипломатско – конзуларните претставништва на Република Македонија во странство односно конзуларните канцеларии
 31. Упатства
 32. Роковници
 33. Обрасци
 34. Решение за распишување избор за претседател на Република Македонија
Skip to content