Лого ДИК новости

Udhëzim për angazhim të personave nga rradhët e të punësuarve në sektorët për teknologji informatike në administratën shtetërore, publike, komunale dhe administratën e Qytetit të Shkupit osë kuadër të jashtëm për TI

Skip to content