Лого ДИК новости

Vendim për ndarje të mjeteve avans për njësitë dhe zyrat rajonale për të vizitë dhe sigurim të vendvotimeve dhe për sigurimin e mjeteve për mbrojtje nga Covid 19

Skip to content