Заклучок од ДИК до ОИК согласно член 38 став (7) од Изборниот законик

Skip to content