ПРВ ДЕЛ НА ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ ЗА ПРИХОДИ И РАСХОДИ – ИЗБОРИ 2017

Финансиски извештај за приходите и расходите за изборна кампања

Skip to content