ИЗВЕШТАЈ
ЗА БРОЈ НА ГЛАСАЧИ ВО ИЗБИРАЧКИОТ СПИСОК ПО СПРОВЕДЕНА ОРГАНИЗАЦИОНО-
ТЕХНИЧКА И МЕТОДОЛОШКА ОБРАБОТКА НА ПОДАТОЦИТЕ СО
СОСТОЈБА НА ПОЛНОЛЕТСТВО 11.06.2017 година

Во Избирачкиот список со состојба на полнолетство 11.06.2017 година, сосотојба референдум Богданци (ЦД доставено од страна на Државниот завод за статистика на 06.07.2017 година), состојбата со бројот на гласачи е следна…(повеќе)

Skip to content