Известување за неприфаќање на барањата за изземање од должноста во Општинските изборни комисии – 12.07.2021

Skip to content