Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за формирање на ИК за Град Скопје – 27.08.2021

Skip to content