Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за формирање на ИК за Град Скопје

Skip to content