Оглас број 1/2019 за вработување на 9 (девет) извршители на определено време во траење до 31 декември 2019 година во Државната изборна комисија

Skip to content