Оглас број 1/2017 за вработување на еден извршител на определено време во траење до 31 декември 2018 година во Државната изборна комисија.pdf

 

Skip to content