Државната изборна комисија, во состав Александар Чичаковски, претседател, Реџеп Прекопуца, потпретседател и членовите Атанас Урумов, Сашо Срцев, Силвана Бонева, Субхи Јакупи, Виолета Дума, Игор Милев и Бедредин Ибраими, врз основа на член 151 став (3) од Изборниот законик („Сл. весник на РМ“, бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/2011, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16 и 142/16), на седницата одржана на 21.12.2016 година, го донесе следното

 

РЕШЕНИЕ

Се ПОВТОРУВА гласањето на гласачкото место број 2011, општина Теарце, по листи на кандидати за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија, поништено со пресуда на Управниот суд, број УРП бр. 516/2016 од 20.12.2016 година, од причини што вкупниот број на запишани избирачи на ова избирачко место влијае врз вкупните резултати на ниво на изборната единица 6.

Повтореното гласање на гласачкото место број 2011, општина Теарце ќе се одржи на 25-ти декември 2016 година, односно 14 дена од денот на гласањето…(повеќе)

Skip to content