Државната изборна комисија Ве известува дека утре, вторник 22 август ќе започне со случајниот избор на членови на избирачки одбори. Случајниот избор ќе се врши во период од 22 август (вторник) до 25 август (петок ) во просторите на дом на АРМ.

Почетокот на случајниот избор ќе започне во 11:00 часот

Државна изборна комисија

Skip to content