Komisioni shtetëror i zgjedhjeve, Ju njofton se më 22 gusht (ditën e martë) në ora 11:00 do të fillojë zgjedhja e e anëtarëve të këshillit zgjedhor me anë të zgjedhjes së rastit. Zgjedhja e rastit do të kryhet në periudhën prej 22 deri më 25 gusht 2017 në objektin e Shtëpisë së armatës të ARM-së.

Komisioni shtetëror i zgjedhjeve

Skip to content