Aneksi I raportit ti kontrolleve të analizave statistikore, kontrolimeve të kryqëzuaranë për baza të ndryshme dhe evidencave për shkak azhurimit të Listës zgjedhorenë bazë të Rregullores së metodologjisë për udhëheqjen dhe azhurimin e Listës zgjedhor

Skip to content