Formulari B1 – Kërkesë për regjistrim në Listën e zgjedhësve

Formulari B2 – Kërkesë për fshirjen e të dhënave në Listën e zgjedhësve

Formulari B3 – Kërkesë për ndryshimin e të dhënave në Listën e zgjedhësve

Skip to content