Më datë 20-21 shtator 2022, Zyra e OSBE-së për Institucione Demokratike dhe të Drejta të Njeriut (OSBE, ODIHR), në bashkëpunim me prezencën e OSBE-së në Shqipëri, organizoi një konferencë rajonale dy-ditore për përmirësimin e proceseve ekzistuese për identifikimin elektronik të votuesve. Konferenca u organizua në kuadër të projektit për mbështetjen e reformave zgjedhore të ODIHR, ndërsa u mbajt në Tiranë, Republika e Shqipërisë.

Ngjarja mblodhi së bashku 66 pjesëmarrës nga vendet e rajonit (Shqipëria, Bosnja dhe Hercegovina, Maqedonia e Veriut, Mali i Zi dhe Serbia, si dhe Kosova) duke përfshirë përfaqësues të institucioneve dhe organeve përkatëse të menaxhimit të zgjedhjeve, anëtarë të grupeve të punës për reforma në legjislacionin zgjedhor, aktivistë dhe organizata civile, ekspertë vendas dhe ndërkombëtarë.

Pjesëmarrës në konferencë ishin anëtarët e Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve Boban Stojanoski, Krenar Lloga dhe Oliver Ristovski.

Në kuadër të panel-sesioneve të Konferencës, ata patën prezantimet e tyre për përvojën e Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve me aplikimin e identifikimit biometrik të votuesve.

Prezantimet u përqëndruan në proceset ekzistuese, sfidat dhe praktikat më të mira në zbatimin e identifikimit biometrik të votuesve.

KOMISIONI SHTETËROR I ZGJEDHJEVE

Skip to content