Pdf 2Konkluzë për njoftimin e rezultateve përfundimtare të votimit më 29 tetor 2017, pas sjelljes së aktgjykimeve dhe aktvendimit të Gjykatës administrative për paditë e parashtruara në mbrojtjen e drejtës zgjedhore e parashtruesve të listave të kandidatëve për komunat përkatëse.pdf

Skip to content