Pdf 2Raport për njoftimin e përfundimit të rezultateve nga votimi më 15 tetor 2017 pas sjelljes së aktgjykimeve dhe aktvendimit të Gjykatës administrative për paditë e parashtruara për mbrojtjen e drejtës zgjedhore të parashtruesve të listave të kandidatëve për komunat përkatëse.pdf

Skip to content