Pdf 2Konkluzë për njoftimin e rezultateve përfundimtare të zgjedhjeve nga votimi më 15 tetor 2017 për komunat përkatëse .pdf

 

Skip to content