Pdf 2Raport për kundërshtimet e parashtruara në procedurën e votimit, sumimit dhe konfirmimit të rezultateve sipas listave të kandidatit për kryetarë të komunave dhe Qytetit të Shkupit dhe anëtarë të këshillave të komunave dhe Qytetit të Shkupit, të mbajtura më 15tetor 2017.pdf

 

Skip to content