Pdf 2Заклучок за известување за конечност на резултати од гласањето на 15 октомври 2017 година за соодветните општини.pdf

Skip to content