Државната изборна комисија Ве известува дека Комисијата за јавна набавка надлежна за спроведување на јавната набавка на интегриран систем за идентификација на гласачите, на ден 1 јули 2021 година (четврток), ќе изврши јавно отварање на пристигнати понуди.

Јавното отварање на пристигнатите понуди ќе започне во 13:00 часот во салата за седици на Државната изборна комисија.

На 29 април (четврток) со почеток во 12 часот Државната изборна комисија ја одржа седмата седница, со следниот дневен ред:

 1. Разгледување и усвојување на записникот од шестата седница на ДИК;
 2. Разгледување и усвојување на предлог одлука за измена и дополнување на Финансискиот план за распределба на средства во ДИК за 2021 година, број 05-160/1 од 25 јануари 2021 година;
 3. Разгледување и усвојување на предлог измена и дополнување на Годишниот план за јавни набавки по програма 21 на ДИК; и
 4. Разно.

Сите документи од дневниот ред беа усвоени едногласно.

Седницата беше отворена за јавноста, и истата можеше да се проследи во живо преку Јутјуб каналот на ДИК: https://youtube.com/channel/UCn5bjQrKxUgN2TCXP7ylEMQ

Снимка од оваа седница и натаму е достапна на овој канал.

 

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

 

На 6-та седница на Државната изборна комисија, одржана на 22.04.2021 година, беше разгледан и усвоен нов Стратешки план на Државната изборна комисија за периодот 2021 – 2024 година.

На 22 април 2021 година претставници на Државната изборна комисија учествуваа на Вториот онлајн симпозиум за младинско учество, насловен „Гласаат прв пат, но не и последен“.

Симпозиумот се одржа во организација на Асоцијацијата на изборни органи од Европа (АЦЕЕЕО) во соработка со Асоцијацијата на арапски изборни органи (АрабЕМБс). На настанот се обработуваа актуелни теми, како трендовите, предизвиците и добрите практики за младинско учество, комбинирајќи го меѓународниот компаративен пристап со конкретните искуства на земјите учеснички.

На симпозиумот кој опфаќаше 50-тина учесници од различни земји и региони, се обратија генералните секретари на АЦЕЕЕО и АрабЕМБс, истакнати универзитетски професори, претставници од изборните комисии од земји-членки на двете Асоцијации, како и претставничка од Програмата за развој на Обединетите нации (УНДП) во Киргистан.

На 22 април (четврток) со почеток во 12 часот Државната изборна комисија ја одржа шестата седница на која едногласно беа усвоени записникот од петтата седница на Државна изборна комисија, Стратешкиот план на Државната изборна комисија за периодот 2021 – 2024 година и Упатството за спроведување на процедура за вршење на ex-ante контрола на примените фактури за платено политичко рекламирање од радиодифузери, печатените и електронски медиуми.

Основна цел на Стратешкиот план на Државната изборна комисија за периодот 2021 – 2024 година е да постави среднорочна, четиригодишна стратегија за унапредување на работата на ДИК преку одржување на кредибилен изборен систем, перманентно унапредување на изборниот процес и постојана поддршка на сите учесници во изборите во остварувањето на нивните избирачки права. При тоа, ДИК ќе продолжи да работи во согласност со меѓународните стандарди и добрите практики заради спроведување на квалитетни изборни процеси, да ја гарантира својата професионалност и независност, да ги јакне своите капацитети, да ја зголеми информираноста на јавноста како и да обезбеди еднаков родов пристап во сите сфери од своите надлежности.

За да го постигне ова, стратешкиот план на ДИК за 2021– 2024 година ги содржи следниве седум приоритети, кои се во согласност со мисијата, визијата и фокусот на делување на ДИК:

 1. Зголемување на квалитетот на подзаконските акти и нивната ефикасна примена;
 2. Унапредување на начинот и постапката на водење за избирачкиот список;
 3. Подобрување на ефикасноста на активностите меѓу изборните органи;
 4. Зголемување на свесноста, знаењата и довербата на граѓаните за изборниот процес;
 5. Унапредување на знаењата и вештините на изборната администрација за спроведување на изборниот процес;
 6. Подобрување на внатрешната организација и функционирање;
 7. Интегрирање на родовите аспекти во активностите на ДИК.

Упатството за спроведување на процедура за вршење на ex-ante контрола на примените фактури за платено политичко рекламирање од радиодифузери, печатените и електронски медиуми детално го уредува начинот на вршење на оваа контрола и движењето на документацијата во интерните организациони единици на ДИК.

Седницата беше отворена за јавноста, и истата можеше да се проследи во живо преку Јутјуб каналот на ДИК: https://youtube.com/channel/UCn5bjQrKxUgN2TCXP7ylEMQ

Снимка од оваа седница и натаму е достапна на овој канал.

 

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

 

Инклузивен пристап и мотивирање на поголемо младинското учество во сите изборни циклуси е целта на првиот „Прирачник за млади гласачи“ кој го издаде Државната изборна комисија (ДИК) во соработка Мисијата на ОБСЕ. Прирачникот претставува иницијатива за воспоставување на понепосредна и поголема двонасочна комуникација помеѓу ДИК и младите луѓе, со цел на лицата кои за прв пат гласаат да им се обезбеди полесен пристап во рамки на изборните процеси, како и соодветно информирање за нивните права, можности и законски обврски.

Главна цел на ДИК е да ги вклучи сите гласачи во изборниот процес и да ја зголеми свесноста за учеството во општествените активности – истакна потпретседателката на ДИК, Дитмире Шеху на онлајн настанот за промоција на „Прирачникот за млади гласачи“.

„ Голем акцент ставаме на младите луѓе и ќе бидеме особено среќни доколку секој од нив се вклучи во изборните и другите процеси на одлучување во земјата. Како институција веќе правиме напори овој Прирачник да го издадеме и во други форми кои се полесно достапни за младите луѓе. Исто така, во соработка со нашите партнери од Мисијата на ОБСЕ веќе организираме различни иницијални обуки базирани на Прирачникот со кои дополнително очекуваме да го покренеме интересот и знаењата поврзани со потребата од учество на избори, особено на младите генерации. “, посочи Шеху.

Со цел да помогнеме во зголемувањето на учеството на младите, Мисијата на ОБСЕ ги здружи силите со Државната изборна комисија и младинските организации, во изработката на „Прирачник за млади гласачи“, како и програма за подигање на свеста за важноста од учеството на младите во изборниот процес – рече Шефот на Мисијата на ОБСЕ во Скопје, амбасадорот Клеменс Која.

„На младите би им порачал: вашиот глас е важен. На вас е да ги внесете своите идеи, вашите грижи и приоритети и вашата енергија во политиката во оваа земја. Иако постојат и други начини да се чуе вашиот глас, како на пример на социјалните мрежи, гласањето е најефективниот начин да се направат политички промени. Особено на локално ниво имате моќ да направите вистинска разлика во управувањето со вашите заедници.“ истакна амбасадорот Која на настанот.

Директорот на Агенцијата за млади и спорт, Наумче Мојсоски посочи дека младите точно знаат во каков свет и држава сакаат да живеат, што им е потребно, каде сакаат да работат, но и колку сакаат и сметаат дека треба да заработуваат.

„Токму затоа е важно младите да се вклучат и да учествуваат во носењето на одлуки, почнувајќи од користењето на своето право на глас во рамки на изборните процеси. Гласот на младите ќе биде јасна насока какви политики ќе се креираат во однос на нив и нивната иднина. На нашето општество му се потребни младите и тоа е клучното што треба да им го кажеме – потребни сте ни вклучени, активни и влијателни.“, додаде Мојсовски.

Автори на прирачникот се Бојан Кордалов – комуниколог, во својство на независен консултант, Адмир Шабани, раководител на Секторот за едукација при ДИК, како и Нина Шуловиќ – Цветковска и Јасмина Тодоровска – Митева од Мисијата на ОБСЕ во Скопје.

Прирачникот е изработен во рамките на проектот „Поддршка на демократското управување и процесите на инклузија“ на Мисијата на ОБСЕ во Скопје кој се спроведува во соработка со Државната изборна комисија.

Линк до видео од онлајн промоцијата на „Прирачникот за млади гласачи“: https://www.facebook.com/drzavna.izborna.komisija/posts/2264515927017237

 

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Државната изборна комисија  на ден 30 март 2021 година, ја одржа петтата седница, на која присуствуваа Претседателот на ДИК, Александар Даштевски, Потпретседателката на ДИК, Дитмире Шеху, членовите на ДИК, Радица Ристеска, Борис Кондарко, Оливер Ристовски, Бобан Стојаноски и Кренар Лога.

На седницата се расправаше по следните точки од дневниот ред:

 1. Разгледување и усвојување на Записникот од четвртата седница на Државна изборна комисија;
 2. Разгледување и усвојување на Стратешкиот план на Државната изборна комисија за периодот 2021 – 2024 година,
 3. Разгледување и усвојување на Предлог Процедура за спроведување на постапките за доделување на договори за јавни набавки и нивна реализација;
 4. Разгледување и усвојување на Предлог Процедура за постапување со поднесоци доставени до Државната изборна комисија;
 5. Разно.

Записникот од 4-та седница на ДИК, Стратешкиот план на Државната изборна комисија за периодот 2021 – 2024 година, Процедурата за спроведување на постапките за доделување на договори за јавни набавки и нивна реализација, Процедурата за постапување со поднесоци доставени до Државната изборна комисија, беа усвоени едногласно од Комисијата.

Документите од точките од дневниот се објавени на веб страницата на ДИК www.sec.mk  додека детални информации за седницата можат да се најдат на следниот линк: https://www.youtube.com/watch?v=3iVZUS8mgJs  

 

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

 

 

Државната изборна комисија  на ден 28 февруари 2021 година, ја одржа четвртата седница, на која присуствуваа Претседателот на ДИК, Александар Даштевски, Потпретседателката на ДИК, Дитмире Шеху, членовите на ДИК, Радица Ристеска, Оливер Ристовски, Бобан Стојаноски и Кренар Лога.

На седницата се расправаше по следните точки од дневниот ред:

 1. Разгледување и усвојување на записникот од 3-та седнца на ДИК;
 2. Разгледување и усвојување на Годишниот извештај за завршната сметка на Државната изборна комисија за 2020 година, и
 3. Разно.

Записникот од 3-та седница на ДИК и Годишниот извештај за завршната сметка на Државната изборна комисија за 2020 година, беа усвоени едногласно од Комисијата.

Документите од точка 2 од дневниот се објавени на веб страницата на ДИК www.sec.mk  додека детални информации за седницата можат да се најдат на следниот линк: https://www.youtube.com/watch?v=TLKdRxIyr7E 

 

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

 

Одлука за измена и дополнување на годишниот план за вкупните потреби за јавни набавки во 2021 година на ДИК- програма 20

 

На 11 март 2021 година, Делегација на Државната изборна комисија, предводена од Претседателот на ДИК, Александар Даштевски, а составена од членовите на ДИК, г. Кренар Лога,  г. Оливер Ристовски и г. Бобан Стојановски, имаа средба со Државниот комисионер за избори на Република Албанија, г. Илирјан Целибаши.

Целта на средбата беше разменувањето на искуствата помеѓу двете институции и преземањето на конкретни чекори за соработка во иднина.

Имајќи  предвид дека ДИК се наоѓа пред предизвикот за електронско идентификување на гласачите, интересот на делегацијата беше  фокусиран во имплементацијата на овој проект од страна на ЦИК на Р.Албанија.

Делегацијата на ДИК беше запознаена со законските одредби поврзани со технологијата во изборите, процедурите и чекорите кои биле превземени од страна на ЦИК на Албанија за реализација на имплементацијата на Електронскиот систем на идентификација на гласачите, како и со демонстрација на функсионирањето на уредот за електронска идентификација.

Делегацијата на ДИК, покажа интерес и за наблудување на избори во Република Албанија, кои ќе се одржат на 25 април 2021 година.

На 18.02.2021 година со почеток во 14:00 часот, Државната изборна комисија ја одржа третата седница.

На седницата се разгледаа и беа усвоени измените и дополнувањата на Актот за систематизација на ДИК.

Државната изборна комисија, предводена од претседателот Александар Даштевски, на 18 февруари оствари работна средба со министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски. На средбата се разговараше околу измените на Изборниот законик, за воведување на отпечаток од прст во изборниот процес. Од страна на претставниците на ДИК беше побарана поддршка од МВР за достапност на одредени лични податоци на граѓаните кои ќе учествуваат во изборниот процес, во насока на спроведување беспрекорни фер и демократски избори со целосен легалитет и легитимитет на изборниот процес.

Двете страни ја потенцираа потребата од формирање заедничка работна група, која ќе ги реши сите дилеми и разлики во текот на постапката, но и нужноста од генерална стратегија за сајбер безбедност, и се согласија околу потребата од законски измени со кои би се утврдил начинот на користење на отпечатокот од прст во текот на изборниот процес.

    

Одлука за формирање на работна група за изготвување на ИКТ Стратегија на Државната изборна комисија, 2021-2023 година и Стратегија за сајбер безбедност на Државната изборна комисија

Државната изборна комисија  на ден 10 февруари 2021 година, со почеток во 13:00 часот ја одржа втората седница, во која присуствуваа Претседателот на ДИК, Александар Даштевски, Потпретседателката на ДИК, Дитмире Шеху, членовите на ДИК, Радица Ристеска, Борис Кондарко, Оливер Ристовски, Бобан Стојаноски и Кренар Лога.

На седницата се расправаше по следните точки од дневниот ред:

 1. Разгледување и усвојување на записникот од 1-та седнца на ДИК;

 2. Предлог-Одлука за формирање на работна група за изготвување на ИКТ Стратегија на Државната изборна комисија за 2021-2023 година, и

 3. Разно.

Записникот од 1-та седница на ДИК и Одлуката за формирање на работна група за изготвување на ИКТ Стратегија на Државната изборна комисија за 2021-2023 година, беа усвоени едногласно од Комисијата.

Под точката Разно,  Комисијата, дискутираше за ажурирањето на Избирачкиот список, односноза објавувањето на последна состојба на Избирачкиот список, четри пати годишно, како обврска која произлегува од Изборниот законик и потребата за информирање на јавноста преку кампања за проверка на податоците во истиот.

Исто така беше дискутирано и за барањето на ДИК до Министерството за финансии за дообезбедување на средства за набавка на фингерпринт апарати.

Документите од точките 1 и 2 од дневниот се објавени на веб страницата на ДИК www.sec.mk  додека детални информации за седницата можат да се најдат на следниот линк: https://www.youtube.com/watch?v=vdJjqrg-m4A

 

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Со презентација по повод 15 годишнината од формирањето на Државната изборна комисија како професионално тело, ДИК денеска (4 февруари) го прослави Глобалниот ден на изборите.

На прославата беа поканети и досегашните претседатели и потпретседатели на ДИК.

Настанот го отвори претседателот на ДИК, Александар Даштевски, кој во своето пригодно обраќање ја истакна важноста на правото на глас како едно од основните човекови права. Тој ја потврди заложбата на ДИК да подготвува, организира и спроведува избори според стандарди и процедури кои обезбедуваат рамноправни услови за сите учесници во изборите и општо, еднакво, слободно и тајно право на глас за секој гласач.

Свои изјави дадоа и поранешните претседатели на Комисијата, Александар Новаковски и Оливер Деркоски, како и поранешниот потпретседател Реџеп Прекопуца. Тие ја нагласија важноста на Државната изборна комисија и нејзините надлежности, напредокот кој ДИК го постигнала во изминатите 15 години, и изразија поддршка за проектите кои продолжува да ги спроведува актуелниот состав на Комисијата.

Државната изборна  комисија како професионално тело е востановена со Изборниот законик усвоен на 29 март 2006 година. Првиот професионален состав на ДИК на чело со Јован Јосифовски како претседател е избран на 15 април 2006 година. Актуелен е шестиот професионален состав на Комисијата, избран на 12 јануари годинава.

Од своето формирање како професионално тело, ДИК спровела Парламентари избори во 2006, 2008, 2011, 2014, 2016 и 2020 година, Претседателски избори во 2009, 2014 и 2019 година, Локални избори во 2009, 2013 и 2017 година, како и Референдум на државно ниво во 2018 година.

Глобалниот ден на изборите секоја година се одбележува во првиот четврток во февруари. На овој ден изборните комисии ширум светот организираат тркалезни маси, дебати, работилници, средби со граѓани и сл. со цел да ја истакнат посветеноста на заштита на правото на глас како едно од основните човекови слободи и права.

   

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Новиот состав Државната изборна комисија  на ден 25 јануари 2021 година, со почеток во 13:00 часот ја одржа првата седница, во која присуствуваа Претседателот на ДИК, Александар Даштевски, Потпретседателката на ДИК, Дитмире Шеху, членовите на ДИК, Радица Ристеска, Борис Кондарко, Оливр Ристовски, Бобан Стојаноски и Кренар Лога.

На седницата се расправаше по следните точки од дневниот ред:

 1. Разгледување и усвојување на финансиски план за распределба на средства на Државна изборна комисија за 2021 година;

 2. Разгледување и усвојување на Годишниот план за јавни набавки во 2021 година, по буџетска програма 20;

 3. Разгледување и усвојување на Годишниот план за јавни набавки во 2021 година, по буџетска програма 21;

 4. Усвојување на Годишниот план за обуки за 2021 годинa ; и

 5. Разно.

Сите точки од дневниот ред беа едногласно усвоени од страна на Комисијата.

Детални информации за седницата можат да се најдат на следниот линк:
https://www.youtube.com/watch?v=aeqkF_nWQm0

     

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

На 28 јануари 2021 година Државната изборна комисија (ДИК) беше домаќин на работната средба помеѓу ДИК и највисоки претставници на ИФЕС во Република Северна Македонија.

На оваа прва работна средба помеѓу актуелниот состав на ДИК и претставниците на ИФЕС, двете страни се согласија досегашната плодна соработка да продолжи и понатаму, во насока на зајакнување на капацитетите на изборната администрација и подготовка за претстојните локални избори.

Денеска во салата за седници на ДИК, беше одржан првиот состанок на новиот состав на Државната изборна комисија. Новиот состав на ДИК, предводен од Претседателот, Александар Даштевски, Потпретседателката, Дитмире Шеху, членовите, Радица Ристеска, Борис Кондарко, Оливер Ристовски, Бобан Стојаноски и Кренар Лога, разговараа за работата на ДИК и за предизвиците за претстојните локални избори. Воедно, Државната изборна комисија им се заблагодарува за нивната работа во Комисијата, на претходниот Претседател на ДИК, Оливер Деркоски и членовите, Елизабета Постоловска, Јанаќе Витановски и Енвер Салихи.

Skip to content