Заклучок за дополна на заклучокот, бр. 11-3589/1 од 17.12.2020 година, за конечност на резултати од гласањето во Општина Пласница на Предвремените избори за Градоначалник на Општина Пласница и Општина Штип, 13 декември 2020 година

Заклучок за известување за конечност на резултати од гласањето во Општина Штип на Предвремените избори за Градоначалник, 13 декември 2020 година

Објава на ден 17.12.2020 год. во 18:30 часот

Решение за поништување на гласањето на ИМ број 2266 за Штип

 

Заклучок за конечност на резултати во Општина Пласница

Заклучок за важење на Правилникот за надоместок од -Парламентарни избори 2020

Првични резултати од спроведените Предвремени избори за градоначалник на Општина Пласница и Општина Штип, врз основа на податоците од записниците од ОИК

Описи на избирачките места во Република Северна Македонија за Предвремени избори за градоначалник на општина Штип и општина Пласница 13.12.2020

Одлука за заклучување на Избирачкиот список за Предвремени избори за градоначалник во Општина Штип и Пласница

Одлука за објавување на описите на избирачките места

Упатство за начин на гласање на избирачки места со помалку од 10 избирачи

Записник од извршена ждрепка за доделување на локации на рекламни паноа и билборди за политичко рекламирање за Предвремените избори за градоначалници на општина Пласница и општина Штип

Записник за влечење ждрепка на редослед на листите на кандидати за Предвремените избори за градоначалник во Општина Пласница и Штип

Известување за ждрепка на рекламни паноа и билборди

Упатство за избор и формирање на посебни ИО кои ќе го спроведат гласањето на предвремените избори за градоначалник на општина Пласница и општина Штип, за избирачи кои се во притвор, на издржување на казна затвор или се згрижени во установа за вонсемејна грижа

Почитувани,

Државната изборна комисија ги известува учесниците во изборната кампања (политичките партии и коалиции), радиодифузерите, печатените и електронските медиуми (интернет портали),  кои ги  немаат подигнато своите примероци од договорите за асигнации за платено политичко рекламирање за „Предвремените  избори за пратеници, 15.07.2020 година“, дека истите можат да ги подигнат  во просториите на Државната изборна комисија на први спрат – Сектор за финансиски прашања.

Одлука за именување и дополнување на одлуките за формирање на Општинските изборни комисии – 16.10.2020

Табела за предлози од политички партии за членови во избирачки одбори во Пласница и Штип

Упатство за пријавување и гласање на лицата кои се во домашен карантин заради позитивен тест на Ковид-19 и лицата на кои им е одредена мерка самоизолација

Решение за одбивање на барања за упис во Регистар на радиодифузери, печатени медиуми и електронски медиуми (интернет портали) за Предвремени локални избори 2020

Регистар на радиодифузери, печатени медиуми и електронски медиуми (интернет портали) за Предвремени локални избори 2020

Skip to content