Објава на ден 17.12.2020 год. во 18:30 часот

Решение за поништување на гласањето на ИМ број 2266 за Штип

 
Skip to content