Решение за упис во Регистар на радиодифузери, печатени медиуми и електронски медиуми (интернет портали) за Предвремени Локални избори 2020

Правилник за регулирање на постапката за собирање потписи и начинот на определување на нотарите

Правилник за избор и формирање на посебните избирачки одбори

Заклучок за важење и применување на обрасците за спроведување на предвремените избори за градоначалник на Општина Пласница и Општина Штип

Известување за избирачите за начинот на собирање потписи за поддршка на листа на кандидат за градоначалник предложена од група избирачи

Упатство за гласање на лицата кои се во домашен карантн заради позитивен тест на Ковид-19 или на кои им е одредена мерка самоизолација со решение од Државен санитарен и здравствен инспекторат

Роковник за извршување на изборните дејствија за спроведување на предвремените избори за Градоначалник на Општина Штип и Градоначалник на Општина Пласница, 13 декември 2020 година

Упатство за начинот и постапката за утврдување на просечно постигнатата цена и најниска цена за платено политичко рекламирање

Одлука за утврдување на просечно постигнатата цена и најниската цена за платено политичко рекламирање во последните пет изборни циклуси

Известување до радиодифузери, печатени и електронски медиуми

Известување до ОИК за предвремени избори за Градоначалник

Известување до Градоначалник на Штип и Пласница

Упатство за начин на реализација на средствата за исплата на надоместоци на членовите на изборните органи и изборната администрација

Одлука за изменување и дополнување на Правилникот, број 08-915/1 од 13.03.2020 година, за критериумите за определување на надоместокот на членовите на изборните органи и изборната администрација за спроведување на Предвремените избори за пратеници во Собранието на Република Северна Македонија

Решение по приговор од подносителот на листа Единствена Македонија, број 10-1965/2

Заклучок за завршување на Предвремените избори за пратеници во Собранието на Република Северна Македонија, 15 јули 2020 година

Заклучок за објавување на конечни резултати и распределба на мандати за избор на пратеници во Собранието на Република Северна Македонија од гласањето за Предвремените избори за пратеници во Собранието на Република Северна Македонија, 15 јули 2020 година

Известување до медиуми и учесници во изборна кампања

Решенијата по приговори се објавени на 22.07.2020 година, во 09:00 часот

  • Решенија по приговори од подносителот на листа Коалиција МОЖЕМЕ, УП1 10-73 и УП1 10-74
  • Решенијата по приговори се објавени на 21.07.2020 година, во 19:30 часот

    Skip to content