На 76-та седница на Државната изборна комисија, одржана на 12 јули 2020 година, се одобрија барањата за акредитација поднесени од ББЦ Србија, Евроњуз Албанија, Македонски центар за култура и развој, Агенцијата Анадолу Турција, АНА – МПА ЕРТ Телевизија Грција, Здружението на лица со посебни потреби Заедно можеме  – Гостивар и АДР Германија.

На седницата беа разгледувани приговори за заштита на личното избирачко право, согласно член 149-а од Изборниот законик, во врска со гласањето за Предвремените избори за избор на пратеници во Собранието, поврзани со гласањето кое ќе се спроведува на 13 јули 2020 година (лица со позитивен тест на КОВИД – 19 и лица упатени во самоизолација) и за гласањето кое ќе се спроведува на 14 јули 2020 година (болни и немоќни лица). Овие приговори претходно беа разгледувани од страна на општинските изборни комисии, меѓутоа, сметајќи дека им е оневозможено правото на глас, од страна на подносителите беа доставени и на одлучување до Државната изборна комисија. За дел од приговорите Комисијата одлучи да се прифатат, а дел беа одбиени.

Државната изборна комисија ги одби и приговорите кои беа доставени по основ дека подносителите не се наоѓаат во Избирачкиот список, имајќи предвид дека рокот за истото е надминат, а Избирачкиот список е заклучен.

Државната изборна комисија, информираше дека заклучно со 12 јули 2020 година, вкупниот број на граѓани кои ќе го остварат своето право на глас на 13 јули 2020 година, изнесува 711 – граѓани кои се со позитивен тест на КОВИД – 19 или се наоѓаат во самоизолација, додека вкупниот број на граѓани кои што своето право на глас ќе го остварат на 14 јули 2020 година, како немоќни и болни, изнесува 8855.

Во однос на статусот на одобрени барања за акредитација за набљудување на изборниот процес за Предвремените избори за избор на пратеници во Собранието, 15 јули 2020 година, акредитирани се 2508 домашни набљудувачи, 98 меѓународни набљудувачи и 55 странски новинари, со што се покажува големиот интерес кој ќе даде поголем легитимитет на изборниот процес.

Државната изборна комисија ги обезбеди сите неопходни услови и средства за спроведување на изборите и апелираше до целата изборна администрација да работи транспарентно, професионално и согласно законската рамка.

Бидејќи, денес на полноќ започнува изборниот молк, Државната изборна комисија апелираше до учесниците во изборите, да се придржуваат до законот и доследно да го почитуваат изборниот молк, со цел да се придонесе за фер и демократски избори.

На 13 јули 2020 година и на 14 јули 2020 година, ќе гласаат лицата позитивни на КОВИД 19 и лицата во самоизолација, болни и немоќни лица, лицата кои се наоѓаат на издржување казна затвор или се наоѓаат во домашен притвор и лицата кои се наоѓаат во установи за вонсемејно згрижување.

Гласањето на 15 јули 2020 година, ќе започне во 07.00 часот а ќе заврши во 21:00 часот.

Број на пријавени гласачи кои ќе гласаат во изолација на 13.07.2020 и болни и немоќни, хронично болни лица, кои ќе гласаат на 14.07.2020

На 75-та седница на Државната изборна комисија, која се одржа на 9 јули 2020 година, беа одобрени барањата за акредитација доставени од страна на Делегацијата на Европската Унија, Амбасадата на Велика Британија и Северна Ирска, Амбасадата на Босна и Херцеговина во Скопје, Амбасадата на Косово, Амбасадата на Италија, Германската амбасада, Институтот за економски стратегии и меѓународни односви  – Охрид, Франс Пресс, Радиотелевизија Косово, Здружението за промоција и развој на инклузивно општество ИНКЛУЗИВА и Турска радиотелевизија.

По доставениот Приговор за прекршување на одредбите од Изборниот законик и Законот за спречување на корупцијата и судирот на интереси од подносителот ВМРО- ДПМНЕ и Коалицијата „Обнова за Македонија“, преку Државната комисија за спречување на корупцијата, беше едногласно одлучено дека не постои законски основ Комисијата да одлучува по истиот.

На седницата, беа разгледани барањата за неприфаќање на извршување на должност претседател и членови на посебните избирачки одбори кои ќе го спроведат гласањето на лицата кои се во домашен карантин заради позитивен тест на Ковид-19 и лицата на кои им е одредена мерка самоизолација и следствено на тоа веднаш беше спроведен избор на претседател и членови на посебните избирачки одбори кои ќе го спроведат гласањето на лицата кои се во домашен карантин заради позитивен тест на Ковид-19 и лицата на кои им е одредена мерка самоизолација.  

Имајќи предвид дека рокот за пријавување за гласање на лицата кои се во домашен карантин заради позитивен тест на Ковид-19 и лицата на кои им е одредена мерка самоизолација, како и болни и немоќни лица, беше до 8 јули 2020 година, до 24:00 часот, Комисијата информираше дека вкупниот број на пријавени лица за гласање кои се во домашен карантин заради позитивен тест на Ковид-19 и лицата на кои им е одредена мерка самоизолација е 742, а вкупниот број на пријавени лица за гласање како болни и немоќни е 9465. Меѓутоа, конечниот број на лица кои ќе го остварат правото на глас ќе биде дефиниран откако општинските изборни комисии ги прегледаат сите доставени барања и одлучат по истите, во смисла дали ги исполнуваат условите кои беа пропишани од страна на Државната изборна комисија.

Државната изборна комисија информираше дека во тек е дезинфекција на сите избирачки места и истата ќе заврши во определениот рок, со што на терен активно се спроведуваат сите препораки и мерки за заштита од Коронавирусот, со цел да се обезбеди целосна здравствена заштита за сите учесници во изборниот процес.

Истовремено, Државната изборна комисија ја изврши распределбата на недоверливиот изборен материјал до општинските изборни комисии, а во текот на утрешниот ден, со асистенција на Министерството за внатрешни работи Државната изборна комисија ќе го предава доверливиот изборен материјал до сите општински изборни комисии.

На 74-та седница на Државната изборна комисија, одржана на 7 јули 2020 година, се одобрија барањата за акредитација поднесени од Австриската амбасада Скопје, Ал Џезира Англиски, Амбасадата на Унгарија во Скопје, Асосиејтед прес, Здружението на Националниот ромски центар, Амбасадата на Швајцарија во Скопје и АКСИОС 2017 Скопје.

Поднесениот приговор за попречување и оневозможување на изборна кампања, согласно член 73 став 1 од Изборниот законик, поднесен од Никола Димитров, кандидат за пратеник и носител на листата во Изборната единица 1 од Коалцијата „Можеме“ беше едногласно отфрлен, бидејќи Државната изборна комисија е ненадлежна за одлучување по овој приговор.

Државната изборна комисија ги усвои Посебниот образец бр.1 Записник за примопредавање на изборниот материјал за гласањето на лицата кои се во домашен карантин заради позитивен тест на КОВИД-19 и лицата на кои им е одредена мерка самоизолација од основниот Избирачки одбор на посебниот Избирачки одбор и Посебниот образец бр.2 Записник за предавање на изборен материјал за гласањето на лицата кои се во домашен карантин заради позитивен тест на КОВИД-19 и лицата на кои им е одредена мерка самоизолација од Општинската изборна комисија на посебниот Избирачки одбор.

Разгледано беше барањето за изземање на заменик член на општинската изборна комисија Чешиново  – Облешево, поради тоа што лицето не е повеќе во работен однос. Избор за нов заменик член не беше спроведен бидејќи општинската изборна комисија е функционална и кратки се роковите до денот на спроведување на гласањето.

На седницата, беа разгледани барањата за неприфаќање на извршување на должност претседател и членови на посебните избирачки одбори кои ќе го спроведат гласањето на лицата кои се во домашен карантин заради позитивен тест на Ковид-19 и лицата на кои им е одредена мерка самоизолација и следствено на тоа веднаш беше спроведен избор на претседател и членови на посебните избирачки одбори кои ќе го спроведат гласањето на лицата кои се во домашен карантин заради позитивен тест на Ковид-19 и лицата на кои им е одредена мерка самоизолација. По однос на пријавувањето за гласање на овие лица, овозможено е покрај постојните начини за пријавување истото да го направат и преку апликацијата https://izolacija.sec.mk.

Државната изборна комисија ја информираше јавноста дека ќе биде организирана и спроведена симулација за безбедно гласање, на едно избирачко место, во која што ќе биде опфатен целиот изборен процес и на која што ќе бидат поканети медиумите, набљудувачите, претставници на Министерството за здравство и претставници на амбасадите во Република Северна Македонија.

Во врска со гласањето кое ќе се спроведува на 13 јули 2020 година и 14 јули 2020 година и имајќи предвид дека се работни денови, Државната изборна комисија препорача сите членови на избирачките одбори кои ќе го спроведуваат гласањето овие денови, да бидат ослободени од работа, без разлика дали истите се во работен однос во државна институција или приватен сектор.

На денот на Предвремените избори за пратеници во Собранието на Република Северна Македонија, 15 јули 2020 година забрането е  носење на маски за медицинска заштита на кои има партиски симболи. Истото претставува политичка пропаганда и согласно тоа известено е Министерството за внатрешни работи, да овластените полициски службеници кои ќе го обезбедуваат избирачкото место, покрај во самата просторија определена за гласање, да не дозволуваат лица со вакви партиски симболи да влегуваат во просториите за гласање.

Сите преземени активности, препораки и известувања ќе бидат објавени на веб страницата на Државната изборна комисија.

Одлука за изменување на Упатството за набљудување на изборите и изборната постапка, пречистен текст

Упатство за набљудување на изборите и изборната постапка, пречистен текст

Водич за набљудување – Парламентарни избори 2020


АУДИО ПРИРАЧНИК ЗА ГЛАСАЊЕ НА СЛЕПИ ЛИЦА И ЛИЦА СО ОШТЕТЕН ВИД , СО ЗАШТИТНИ МЕРКИ ОД КОВИД 19

Известување од ДИК до учесниците во изборната кампања

Известување за неприфаќање за изземање – 02.07.2020

Одлука за исправка на Одлуката за изменување и дополнување на одлуките за формирање на ОИК од 30.06.2020

Одлука за изменување и дополнување на одлуките за формирање на ОИК- 02.07.2020

На Продолжението на 73-та седница на Државната изборна комисија, кое се одржа на 2 јули 2020 година, се изврши случаен избор на претседател, заменик претседател, член и заменик член на општинските изборни комисии, чиишто барања за изземање претходно беа прифатени од страна на Државната изборна комисија.

Државната изборна комисија ги прифати барањата за добивање овластување за набљудувачи за Предвремените избори за пратеници во Собранието на Република Северна Македонија, 15 јули 2020 година, и тоа од Амбасадата на Кралството Холандија во Република Северна Македонија, Гласот на Америка, Американската амбасада во Скопје, Амбасадата на Република Албанија и Здружението на граѓани ЦИВИЛ – Центар за слобода.

Истовремено, на седницата беше донесена Одлука за бришење на алинеја 2, 3 и 5 од точка 7, од Упатството за набљудување на изборите и изборната постапка, донесено од Државната изборна комисија, во делот на набљудување на изборниот процес од страна на домашни и странски акредитирани набљудувачи, со цел да се овозможи поголема достапност во набљудувањето на изборите, поголема транспаренстност и подобри услови за работа.

Описи на избирачките места во Република Северна Македонија за Предвремени парламентарни избори 2020

Табела на избрани здравствени работници во избирачки одбори за Ковид-19

На 73-та седница на Државната изборна комисија која се одржа на 1 јули 2020 година, во седиштето на Државната изборна комисија, беа усвоени Записникот од 71-та седница на Државната изборна комисија, одржана на 25 јуни 2020 година и Записникот од 72-та седница на Државната изборна комисија, одржана на 28 јуни 2020 година.

Согласно член 52 од Изборниот законик, Уредбата со законска сила за прашања поврзани со изборите за пратеници на Собранието на Република Северна Македонија на 15 јули 2020 година и Ревидираниот роковник за продолжување на изборните дејствија за спроведување на предвремените избори за пратеници во Собранието на Република Северна Македонија, донесен од Државната изборна комисија, на седницата беше заклучен Избирачкиот список, по спроведените промени од Јавниот увид во Избирачкиот список и спроведената организационо – техничка и методолошка обработка од страна на надлежните институции, со следната состојба:

 1. Вкупен број на гласачи запишани во Избирачкиот список е 1.814.263, од кои:
  • Во изводите од Избирачкиот список се запишани 1.729.189 гласачи;
  • Во посебниот извод од Избирачкиот список за лица кои се на привремена  работа или престој во странство, се запишани 83.054 гласачи;
  • Во посебниот извод од Избирачкиот список за лица кои се наоѓаат на издржување казна затвор или се во притвор, се запишани 1.657 гласачи;
  • Во посебниот извод од Избирачкиот список за лица кои се згрижени во установи за вонсемејна грижа, се запишани 357 гласачи и
  • Во посебниот извод од Избирачкиот список за лица кои согласно евиденцијата на Министерството за труд и социјална политика се водат како внатрешно раселени лица се запишани 6 гласачи.

Истовремено, Државната изборна комисија го донесе Упатството за начинот на гласање на избирачките места со помалку од 10 избирачи, со кое од вкупно 3480 избирачки места, во 90 избирачки места  – на подрачјето на 29 општински изборни комисии се евидентирани помалку од 10 гласачи, со што гласачите од овие избирачки места своето право на глас ќе може да го остварат на најблиското избирачко место со над 10 гласачи, откако претходно ќе бидат известени за местото каде што ќе можат да го остварат своето право на глас.

Исто така, на затворениот дел од седницата, Државната изборна комисија го утврди изгледот на гласачкото ливче за Предвремените избори за пратеници во Собранието на Рапублика Северна Македонија, за 15 јули 2020 година.

Одлука за заклучување на Избирачкиот список

Упатство за начин на гласање на избирачки места со помалку од 10 избирачи

Упатство за пријавување и гласање на лицата кои се во домашен карантин заради позитивен тест на Ковид 19 и лицата на кои им е одредена мерка самоизолација

Skip to content