Pdf 2Заклучок за постапување на ОИК Крива Паланка – Локални избори 15.10.2017 година.pdf

 

Pdf 2Заклучок за ИМ 2647 и ИМ 2640 – Локални избори 15.10.2017 година.pdf

 

   ВТОР ДЕЛ НА ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ ЗА ПРИХОДИ И РАСХОДИ – ИЗБОРИ 2017

Pdf 2Решение за определување на лица да работат во телефонски центар на Државната изборна комисија.pdf

 

Pdf 2Одлука за изменување и дополнување на одлуките за формирање на ОИК – 11.10.2017 година.pdf

 

Pdf 2Појаснување за постапување на избирачките одбори при спроведување на Упатството за гласање на Локалните избори 2017 година.pdf

 

Pdf 2Известување за барањата за изземање од должноста во Општинските изборни комисии – 10.10.2017.pdf

 

Skip to content