Pdf 2Појаснување за постапување на избирачките одбори при спроведување на Упатството за гласање на Локалните избори 2017 година.pdf

 

Skip to content