Решенијата по приговори се објавени на 21.07.2020 година, во 19:07 часот

Решенијата по приговори се објавени на 21.07.2020 година, во 18:18 часот

Решенијата по приговори се објавени на 21.07.2020 година, во 17:59 часот

Решенијата по приговори се објавени на 21.07.2020 година, во 17:55 часот

На завршната средба помеѓу претставниците на Набљудувачката Мисија на ОБСЕ – ОДИХР и Државната изборна комисија, која се одржа на 21 јули 2020 година, се дискутираше за прелиминарните наоди и заклучоци за Предвремените парламентарни избори, 15 јули 2020 година од страна на Набљудувачката мисија на ОБСЕ – ОДИХР и предизвиците и преземените активности за спроведување на изборите од страна на Државната изборна комисија.

Набљудувачката Мисија на ОБСЕ-ОДИХР, имаше неколку прашања во однос на целиот изборен процес, а особено за денот на гласањето, 15 јули 2020 година, потоа за изборната администрација и помошното тело во Државната изборна комисија, излезеноста на гласачите по пол, приговорите за спроведување на гласањето и сумирање на резултатите, софтверот за утврдување на резултатите и предизвиците со кои беше соочена Државната изборна комисија.

Следствено на тоа, она што беше истакнато од Државната изборна комисија на овој состанок е дека овие избори се спроведоа во време на страшни предизвици со пандемијата со Коронавирусот, но истите беа соодветно организирани согласно мерките и препораките за заштита и спречување на ширење на Коронавирусот од Комисијата за заразни болести при Министерството за здравство, со што учесниците во изборниот процес беа максимално медицински заштитени. За таа цел Комисијата имаше организирано симулација за тоа како би изгледал денот на гласањето, за да граѓаните самите се уверат дека може да го остварат своето право на глас, без притоа нивната здравствена безбедност на било кој начин е загрозена.

Предвремените избори за избор на пратеници во Собранието во Република Северна Македонија, 15 јули 2020 година, беа презакажани токму поради новонастанатата ситуација со Коронавирусот и согласно на тоа беа направени значителни измени во законската рамка во кратки временски рокови. Ова претставуваше голем предизвик на кој Државната изборна комисја се прилагоди успешно, професионално, носејќи подзаконски акти кои беа во насока на спроведување на законот, како и подзаконски акти кои беа во насока на олеснување на работата на изборната администрација.

Сето ова беше забележано и од страна на Набљудувачката Мисија на ОБСЕ-ОДИХР, која информираше дека набљудувајќи го процесот на работа на изборната администрација утврдиле дека нивната работа била професионална, организирана и сигурна.

Гласањето се одвиваше на 13 јули 2020 година, 14 јули 2020 година и 15 јули 2020 година. Денот на гласање помина во мирна атмосфера и без ниту една забелешка. Дополнително на тоа, приговорите кои беа доставени до Државната изборна комисија, беа без факти и докази.

Во однос на техничкиот проблем со апликацијата за објавување на резултатите, Комисијата ја извести Набљудувачката Мисија на ОБСЕ-ОДИХР дека се преземени соодветни активности за добивање на одговор од соодветните институции во државата. Со техничкиот проблем единствено беше оневозможен делот од апликацијата за публикување на резултатите, додека пак во делот на внесот на резултати, Државната изборна комисија, ги добиваше сите резултати од сите избирачки места, со што неофицијалните резултати кои што ги објави Државната изборна комисија и после физичкото повеќекратно прегледување на сите запсинци бр.16 од сите 3480 избирачки места и записниците бр.21 од сите 80 општински изборни комисии се совпаѓаат.

Ова беа неколку од темите за кои се дискутираше како и за некои идни активности кои Државната изборна комисија планира да ги презема со цел унапредување на изборниот процес.

Двете страни беа задоволни од соработката во текот на целиот изборен процес, а Набљудувачката Мисија на ОБСЕ-ОДИХР, извести дека својот конечен извештај со препораки за евентуални подобрувања ќе го даде за одреден временски период од седум недели.

Предвремените избори за избор на пратеници во Собранието на Република Северна Македонија, 15 јули 2020 година, генерално беа оценети дека се ефективно спроведени и покрај многуте предизвици.

Решенијата по приговори се објавени на 21.07.2020 година, во 13:10 часот

Решенијата по приговори се објавени на 21.07.2020 година, во 12:28 часот

Решенијата по приговори се објавени на 21.07.2020 година, во 11:00 часот

Решенијата по приговори се објавени на 20.07.2020 година во 18:00 часот

На 79-та седница на Државната изборна комисија, која се одржа на 19 јули 2020 година, се одлучуваше по поднесените приговори во постапката за заштита на избирачкото право на подносителите на листите на кандидати во постапката за гласање, сумирање и утврдување на резултатите од гласањето.

Во определениот законски рок, согласно член 148 од Изборниот законик, до Државната изборна комисија беа поднесени приговори од повеќе подносители на листи и тоа Левица, Коалиција Алијанса за Албанците и алтернатива, СДУ, Единствена Македонија, МОРО – Работничка партија, Интегра – македонска конзервативна партија, Глас за Македонија и ВМРО-ДПМНЕ и Коалција „Обнова за Македонија“ и согласно член 69-а од Изборниот законик беа поднесени приговори од Коалиција „Можеме“ и ВМРО-ДПМНЕ и Коалција „Обнова за Македонија“.

По однос на приговорите кои беа доставени од страна на Левица, беа отфрлени вкупно 1478 приговори кои не ги исполнуваа условите од член 147 став (3) од Изборниот законик, бидејќи истите беа поднесени без потпис и печат.

Државната изборна комисија изврши детален увид и во останатите приговори и едногласно ги одби поради тоа што истите не беа поткрепени со факти и докази. Ниту еден од подносителите на приговорите во своите приговори немаше постапено согласно законската рамка и ја немаше искористено можноста која е дадена согласно Изборниот законик да се постапува во случај на евентуални нерегуларности во изборниот процес.

Во прилог на приговорите не беше доставен соодветен доказ за наводите кои беа наведени во нив, а во Записникот бр.16 и Записникот бр.21 за секое избирачко место кое е предмет на приговор, немаше забелешка од ниту еден член од избирачките одбори, ниту од овластените претставници од подносителите на листите (согласно член 116 став 3 од Изборниот законик), кое исто беше утврдено по повеќекратните проверки и увид во записниците од страна на Државната изборна комисија.

Исто така не беше постапено и согласно член 117 став (6)  каде  е наведено дека доколку забелешките на претставниците на подносителите на листите не се евидентирани во записникот, тие имаат право да ги достават до општинската изборна комисија во рок од 5 часа од составувањето на записникот и забелешките согласно одредбите од член 116 став 3 да бидат основа за приговор.

Државната изборна комисија ги констатираше бројките кои беа сумирани од страна на избирачките одбори и општинските изборни комисии, односно бројките се потврдени а мандатите поделени соодветно освоените гласови.

Државната изборна комисија се заблагодари на сите кои учествуваа во овој изборен процес, со што истакна дека изборната администрација беспрекорно ги спроведе овие избори и овозможи да се одвиваат во мирна атмосфера. Постапувајќи согласно Изборниот законик и подзаконските акти донесени од Државната изборна комисија, изборната администрација овозможи секој граѓанин да го оствари правото на глас и обезбеди спроведување на фер и демократски избори.

Заклучок за исправка на технички грешки во Заклучокот број 08-19661 од 16.07.2020 година

Резултати врз основа на податоци од записниците од избирачките одбори – Предвремени избори за пратеници во Собранието на Република Северна Македонија, 15 јули 2020 година

Државната изборна комисија Ве известува дека, согласно Ревидираниот роковник за продолжување на изборните дејствија за спроведување на предвремените избори за пратеници во Собранието на Република Северна Македонија, рокот за доставување на извештајот за реализирани услуги и фактурата која содржи примерок од објави од страна на печатените медиуми и електронските медиуми (интернет порталите) истекува денес, на 17 јули 2020 година. 

Сепак, со цел медиумите да не бидат оштетени, горенаведениот рок ќе биде одложен и целосната документација печатените медиуми и електронските медиуми (интернет порталите) ќе можат да ја достават во следниве неколку дена без притоа да трпат какви било последици.

   

Со почит,

Тим за односи со јавност

Државната изборна комисија, на 78-та седница одржана нa 16 јули 2020 година, информираше за состојбата после спроведеното гласање за Избор за пратеници во Собранието на Република Северна Македонија, 15 јули 2020 година, врз основа на податоците во доставените записници од општинските изборни комисии, избирачките одбори и целокупниот останат изборен материјал, со што од вкупниот број на избирачи запишани во Избирачкиот список кој изнесува 1.814.236, вкупниот број на избирачи кои гласале изнесува 942.334, вкупниот број на неупотребени гласачки ливчиња изнесува 869.889, вкупниот број на важечки гласачки ливчиња изнесува 910.868 и вкупниот број на неважечки гласачки ливчиња изнесува 31.466.

По однос на распределбата на мандатите за избор на пратеници во Собранието на Република Северна Македонија според бројот на вкупните гласови што ги добиле листите на кандидати, одделно врз основа на сумираните резултати од општинските изборни комисии за избирачките места во изборните единци за кои се надлежни, ДПА освоила еден мандат во ИЕ 6, Коалицијата „Можеме“ во ИЕ 1 освоила 8 мандати, во ИЕ 2 освоила 7 мандати, во ИЕ 3 освоила 9 мандати, во ИЕ 4 освоила 10 мандати, во ИЕ 5 освоила 8 мандати и во ИЕ 6 освоила 4 мандати, вкупно 46 мандати, Левица во ИЕ 1 освоила 1 мандат и во ИЕ 3 освоила 1 мандат, вкупно 2 мандати, Алијанса на Албанците и Алтернатива во ИЕ 1 освоила 2 мандати, во ИЕ 2 освоила 3 мандати, во ИЕ 5 освоила 1 мандат, во ИЕ 6 освоила 6 мандати, вкупно 12 мандати, ДУИ во ИЕ 1 освоила 2 мандати, во ИЕ 2 освоила 3 мандати, во ИЕ 5 освоила 3 мандати, во ИЕ 6 освоила 7 мандати, вкупно 15 мандати, и ВМРО – ДПМНЕ и Коалиција Обнова на Македонија, во ИЕ 1 освоила 7 мандати, во ИЕ 2 освоила 7 мандати, во ИЕ 3 освоила 10 мандати, во ИЕ 4 освоила 10 мандати, во ИЕ 5 освоила 8 мандати и во ИЕ 6 освоила 2 мандати, вкупно 44 мандати.

Истовремено, Државната изборна комисија информираше дека гласањето кое беше спроведено на 13 јули 2020 година, 14 јули 2020 година и 15 јули 2020 година, со оглед на условите во кои се спроведуваше поради состојбата со Коронавирусот се одвиваше непречено и согласно тоа упати честитки до сите учесници во изборниот процес и нивниот демократски капацитет кој овозможи фер и демократски избори.

Иако во текот на сумирањето на резултатите за гласањето Државната изборна комисија се соочи со голем предизвик и проблем поради хакерскиот напад врз софтверот за внес и пребројување на резултати, Комисијата истакна дека работи согласно Изборниот законик, а резултатите ги објавува по добиените записници број 16 и број 21 од општинските изборни комисии.

Конечниот резултат од спроведеното гласање за Предвремените избори за избор на пратеници во Собранието на Република Северна Македонија, 15 јули 2020 година ќе биде објавен од страна на Државната изборна комисија, по завршувањето на постапката со приговорите кои ќе се разгледуваат по две основи и тоа по однос на постапката за гласање, кој што рок почнува од завршувањето на гласањето, 15 јули 2020 година, 21 часот и ќе трае 48 часа и постапката за сумирање и утврдување на резултатите, кој рок почнува да тече од моментот на објавувањето на резултатите од страна на Државната изборна комисија и ќе трае исто така 48 часа. Државната изборна комисија и по двата вида на приговори треба да одлучува во рок од 72 часа од добивањето на приговорите.

Заклучок за објавување на резултатите од гласањето за Предвремените избори за пратеници во Собранието на Република Северна Македонија, 15 јули 2020 година, врз основа на податоците од записниците од општинските изборни комисии

Државната изборна комисија  Ве информира дека сеуште се врши прием на материјалот од општинските изборни комисии и при тоа рачно се проверуваат записниците за сумирање и утврдување на резултатите од избирачките места (записници бр.16) , како и записниците за сумирање и утврдување на резултатите од општините (записник бр. 21), со цел точно да можат да се утврдат неофицијалните конечни резултати.

Неофицијалните конечни резултати ќе бидат соопштени на попладневната седница на Државната изборна комисија, за која благовремено ќе Ве известуваме..

На продолжението на 77-та седница на Државната изборна комисија, кое се одржа на 13 јули 2020 година, се одлучуваше по приговорите за заштита на личното избирачко право, согласно член 149-а од Изборниот законик и истите беа едногласно одбиени.

Државната изборна комисија, информираше дека во текот на денешниот ден беше спроведено гласањето на лицата кои се со позитивен тест на КОВИД-19 и лицата во самоизолација, со што од вкупно утврдениот број на лица 759 кое може да гласааат, правото на глас го оствариле вкупно 723 лица. Причината поради која бројките се разликуваат од претходно објавените е поради тоа што Државната изборна комисија одлучуваше по поднесени приговори, а општинските изборни комисии прифаќаа пријави на лица за гласање на 13 јули 2020 година од апликацијата на Државната изборна комисија.

Државната изборна комисија, истакна дека ова се бројки на лица кои го оствариле правото на глас, а гласачките ливчиња од денешното гласање и од гласањето кое ќе се спроведе на 14 јули 2020 година, остануваат запечатени во гласачката кутија за гласањето кое се спроведува на 15 јули 2020 година и сумирањето на бројот на гласови ќе биде по завршувањето на гласањето на 15 јули 2020 година.

Истовремено, Државната изборна комисија се заблагодари на сите учесници во денешниот изборен процес, особено на членовите на посебните избирачки одбори кои професионално го спроведоа гласањето  и до медиумите кои го следеа гласањето, со што се покажа дека Државната изборна комисија од здравствен аспект целосно го обезбеди изборен процес.

Согласно горенаведеното ги повика граѓаните да го остварат своето право на глас, бидејќи сите избирчаки места се максимално соодветно обезбедени согласно препораките и протоклите за заштита од спречување на ширење на Коронавирусот.

Државната изборна комисија појаснува дека гласачките ливчиња добиени од гласањето на граѓаните кои се позитивни на КОВИД-19 или се во самоизолација, а кои гласале на 13.07.2020 година, и гласачките ливчиња од гласањето на болните и немоќните лица, кои гласале на 14.07.2020 година, согласно одредбите на Изборниот законик и упатствата на Државната изборна комисија, не се отвораат и не се бројат пред денот на гласањето, туку истите, во пликови, се наоѓаат запечатени во гласачката кутија за соодветното избирачко место.

Истите, пред започнувањето на гласањето на самиот ден на гласањето, 15.07.2020 година, се вадат од гласачката кутија, едно по едно се вадат од пликовите и, без да се провери за кого е гласано, се ставаат во гласачката кутија за соодветното избирачко место. Истата потоа се користи за редовното гласање.

Напоменуваме дека на 13.07.2020 година и 14.07.2020 година не се објавуваат резултати од гласањето, туку само излезност, т.е. бројот на гласачи кои гласале.

Овие гласачки ливчиња, заедно со останатите ливчиња од гласањето на 15.07.2020 година, се пребројуваат по завршувањето на гласањето на 15.07.2020 година, по 21 часот.

Број на гласачи кои гласале во изолација поради КОВИД-19 на 13.07.2020

Државната изборна комисија ја одржа 77-та седница, која што ќе трае до завршувањето на гласањето на 15 јули 2020 година. На седницата ќе се разгледуваат сите работи поврзани со спроведувањето на гласањето на 13 јули 2020 година, 14 јули 2020 година и 15 јули 2020 година.

Во првиот дел од 77-та седница на Државната изборна комисија се одлучуваше по приговори за заштита на личното избирачко право, согласно член 149-а од Изборниот законик и истите беа одбиени.

Skip to content