Државната изборна комисија ја одржа 77-та седница, која што ќе трае до завршувањето на гласањето на 15 јули 2020 година. На седницата ќе се разгледуваат сите работи поврзани со спроведувањето на гласањето на 13 јули 2020 година, 14 јули 2020 година и 15 јули 2020 година.

Во првиот дел од 77-та седница на Државната изборна комисија се одлучуваше по приговори за заштита на личното избирачко право, согласно член 149-а од Изборниот законик и истите беа одбиени.

Skip to content