Решенијата по приговори се објавени на 22.07.2020 година, во 09:00 часот

  • Решенија по приговори од подносителот на листа Коалиција МОЖЕМЕ, УП1 10-73 и УП1 10-74
  • Skip to content