Записник од извршена ждрепка за доделување на локации на рекламни паноа и билборди за политичко рекламирање за Предвремените избори за градоначалници на општина Пласница и општина Штип

Skip to content