Државната изборна комисија  на ден 30 март 2021 година, ја одржа петтата седница, на која присуствуваа Претседателот на ДИК, Александар Даштевски, Потпретседателката на ДИК, Дитмире Шеху, членовите на ДИК, Радица Ристеска, Борис Кондарко, Оливер Ристовски, Бобан Стојаноски и Кренар Лога.

На седницата се расправаше по следните точки од дневниот ред:

  1. Разгледување и усвојување на Записникот од четвртата седница на Државна изборна комисија;
  2. Разгледување и усвојување на Стратешкиот план на Државната изборна комисија за периодот 2021 – 2024 година,
  3. Разгледување и усвојување на Предлог Процедура за спроведување на постапките за доделување на договори за јавни набавки и нивна реализација;
  4. Разгледување и усвојување на Предлог Процедура за постапување со поднесоци доставени до Државната изборна комисија;
  5. Разно.

Записникот од 4-та седница на ДИК, Стратешкиот план на Државната изборна комисија за периодот 2021 – 2024 година, Процедурата за спроведување на постапките за доделување на договори за јавни набавки и нивна реализација, Процедурата за постапување со поднесоци доставени до Државната изборна комисија, беа усвоени едногласно од Комисијата.

Документите од точките од дневниот се објавени на веб страницата на ДИК www.sec.mk  додека детални информации за седницата можат да се најдат на следниот линк: https://www.youtube.com/watch?v=3iVZUS8mgJs  

 

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

 

 

Skip to content