Државната изборна комисија  на ден 28 февруари 2021 година, ја одржа четвртата седница, на која присуствуваа Претседателот на ДИК, Александар Даштевски, Потпретседателката на ДИК, Дитмире Шеху, членовите на ДИК, Радица Ристеска, Оливер Ристовски, Бобан Стојаноски и Кренар Лога.

На седницата се расправаше по следните точки од дневниот ред:

  1. Разгледување и усвојување на записникот од 3-та седнца на ДИК;
  2. Разгледување и усвојување на Годишниот извештај за завршната сметка на Државната изборна комисија за 2020 година, и
  3. Разно.

Записникот од 3-та седница на ДИК и Годишниот извештај за завршната сметка на Државната изборна комисија за 2020 година, беа усвоени едногласно од Комисијата.

Документите од точка 2 од дневниот се објавени на веб страницата на ДИК www.sec.mk  додека детални информации за седницата можат да се најдат на следниот линк: https://www.youtube.com/watch?v=TLKdRxIyr7E 

 

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

 

Skip to content