Лого ДИК новости

Komisioni Shtetëror i zgjedhjeve,  me datë 28 shkurt 2021, e mbajti mbledhjen e katërt, ku morën pjesë Kryetari i KSHZ-së, Aleksandar Dashtevski, nënkryetarja e KSHZ-së, Ditmire Shehu, anëtarët e KSHZ-së, Radica Risteska, Oliver Ristovski, Boban Stojanoski dhe Krenar Lloga.

Në mbledhje u diskutua rreth këtij rendi të ditës:

  1. Shqyrtim dhe miratim i procesverbalit të mbledhjes së 3-të të KSHZ-së.
  2. Shqyrtim dhe miratim i Rraportit vjetor për llogarinë përfundimtare të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve për vitin 2020.
  3. Të ndryshme.

Procesverbali i seancës së 4-të të KSHZ-së dhe Rraportit vjetor për llogarinë përfundimtare të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve për vitin 2020, u miratuan njëzëri nga Komisioni.

Dokumentet e pikës 2 të rendit të ditës janë të shfaqura në ueb faqen e KSHZ-së www.sec.mk ,ndërsa informata më të detajuara nga seanca mund të gjenden në linkun në vijim: https://www.youtube.com/watch?v=TLKdRxIyr7E

 

 KOMISIONI SHTETËROR I ZGJEDHJEVE

 

  

Skip to content