На 29 април (четврток) со почеток во 12 часот Државната изборна комисија ја одржа седмата седница, со следниот дневен ред:

  1. Разгледување и усвојување на записникот од шестата седница на ДИК;
  2. Разгледување и усвојување на предлог одлука за измена и дополнување на Финансискиот план за распределба на средства во ДИК за 2021 година, број 05-160/1 од 25 јануари 2021 година;
  3. Разгледување и усвојување на предлог измена и дополнување на Годишниот план за јавни набавки по програма 21 на ДИК; и
  4. Разно.

Сите документи од дневниот ред беа усвоени едногласно.

Седницата беше отворена за јавноста, и истата можеше да се проследи во живо преку Јутјуб каналот на ДИК: https://youtube.com/channel/UCn5bjQrKxUgN2TCXP7ylEMQ

Снимка од оваа седница и натаму е достапна на овој канал.

 

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

 

Skip to content