Лого ДИК новости

Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve më 29 prill (e enjte) në ora 12 mbajti seancën e shtatë me rend dite në vijim:

  1. Shqyrtimi dhe miratimi I procesverbalit nga seanca e gjashtë të KSHZ-së;
  2. Shqyrtimi dhe miratimi i propozim vendimit për ndryshimin dhe plotësimin e Planit financiar për shpërndarjen e mjeteve në KSHZ për vitin 2021,numër 05-160/1 të 25 janarit 2021;
  3. Shqyrtimi dhe miratimi i propozim ndryshimit dhe plotësimit të Planit vjetor për prokurime publike sipas programit 21 të KSHZ-së: dhe
  4. Të ndryshme.

Të gjitha dokumentet në rendin e ditës u miratuan unanimisht.

Seanca ishte e hapur për opinionin, dhe e njëjta mund të ndiqej drejtpërdrejtë me anë të kanalit jutub të KSHZ-së: https://youtube.com/channel/UCn5bjQrKxUgN2TCXP7ylEMQ

Inçizimi nga kjo seancë edhe mëtej është i kapshëm në këtë kanal.

 

KOMISIONI SHTETËROR I ZGJEDHJEVE

 

Skip to content