Лого ДИК новости

Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve Ju informon që Komisioni për furnizim publik i autorizuar për realizimin e furnizimit publik të sistemit të integruar për identifikim të votuesve, me datë 1 korrik 2021 (e ejnte), do të kryej hapje publike të ofertave të ardhura

Hapja publike e ofertave të ardhura do të filloj në ora 13:00 , në sallën për seanca të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve

Skip to content